next up previous contents
Next: Hjärnstammens motorneuroner - Organisation Up: Motorikens organisation Previous: Motorsystems hierarkiska organisation   Contents


Ryggmärgens motorneuroner - Organisation

Primära afferentfiber från kutana och djupa perifera receptorer förgrenar sig rikt innan de terminerar i gråa substansen där de formar förbindelser med fyra typer av neuroner:

  1. Lokala interneuroner, vars axoner begränsas till samma eller närliggande spinala segment
  2. Propriospinala neuroner, vars projektionsändar når avlägsna spinala segment
  3. Projektionsneuroner, vars axoner stiger till högre centra i hjärnan
  4. Motorneuroner, vars axoner innerverar muskler

Cellkropparna för motorneuroner formar motor nuclei tillsammans, vilka bildar longitudinella kolumner som sträcker sig över mellan ett till fyra segment. Denna spatiala organisation följer proximal-distal regeln som innebär att motor nuclei som enerverar de mest distala musklerna ligger mest lateralt och vice versa.

Den funktionella specialiseringen av mediala och laterala motor nuclei återspeglas också i organisationen av ryggmärgens lokala interneuroner. Interneuroner i de mest mediala delarna av ryggmärgens intermediära område projicerar på de mediala motor nuclei som kontrollerar axiala muskler på bägge sidor av kroppen. Mer lateralt belägna interneuroner projicerar bara på motorneuroner som innerverar ipsilaterala gördels-muskler, medan de mest laterala bildar synapser mot motorneuroner som innerverar de mest distala ipsilaterala musklerna.

Propriospinala neuroner sträcker sig upp och ner genom ryggmärgens vita substans. De mediala av dessa har axoner som löper i ventrala och mediala kolumnerna. Dessa axoner förgrenar sig rikt och kan vara samordnande för så olika kroppsdelar som bäcken och nacke, vilket låter axiala muskler som innerveras från många olika segment koordineras lättare. Mer lateralt placerade propriospinala neuroner kopplar samman mindre antal segment och terminerar mindre diffust. Detta förklarar varför distalt placerade muskler är mer oberoende och tillåter mer avancerade rörelsemönster.


next up previous contents
Next: Hjärnstammens motorneuroner - Organisation Up: Motorikens organisation Previous: Motorsystems hierarkiska organisation   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20