next up previous contents
Next: Smaksinnets nervbanor Up: Lukt och smak Previous: Luktskärpevariation   Contents

Smak

Figure 21: Smaklök
\includegraphics[bb=114 253 494 538]{bilder/syn/tastebud.eps}

Smakämnen uppfattas av smakceller belägna i smaklökar (se figur 21) i tunga, gom, svalg, epiglottis och övre tredjedelen av matstrupen. De finns framförallt i papiller som är inbäddade i epitelvävnad. Hos människan finns tre typer av papiller på tungan:

i retina

Figure 22: Bladformig papill
\includegraphics[width=\textwidth,bb=19 235 593 559]{bilder/syn/papillafoliata.eps}

De svampformiga innehåller en till fem smaklökar, medan de andra innehåller hundratals.

I varje smaklök finns fyra morfologiskt olika typer av celler:

Varje smaklök har en öppning i epitelytan kallad smakpor, i vilken var och en av smakcellerna sträcker ut mikrovilli. Smakcellerna innerveras av primära afferenta smakfiber i deras basalpol. Denna kontakt har en kemisk synaps morfologiska karaktäristik. Smakceller är precis som neuroner excitabla och innehåller katjonkanaler som förmår generera aktionspotentialer.

Det finns fem olika smaker. Generellt verkar deras reaktionsvägar så att de depolariserar cellen, antingen direkt eller m h a second messengers. De är som följer:


next up previous contents
Next: Smaksinnets nervbanor Up: Lukt och smak Previous: Luktskärpevariation   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20