next up previous contents
Next: Luktskärpevariation Up: Lukt och smak Previous: Bulbus olfactorius   Contents

Kortikal projektion

Från bulbus olfactorius går mitral och tufted omkopplingsneuroner går via axoner till följande destinationer:

Från de fyra sistnämnda kopplas informationen vidare till orbitofrontala kortex via thalamus, samt direkt till frontala kortex. Dessutom vidarebefordrar amygdala informationen till hypothalamus och hippocampus.Bengt Ljungquist 2007-01-20