next up previous contents
Next: Kortikal projektion Up: Lukt och smak Previous: Lukt och smak   Contents

Bulbus olfactorius

Figure 20: Glomeruli och några av deras omgivande nerver
\includegraphics[width=\textwidth,bb=114 243 494 554]{bilder/syn/olfactory.eps}

Inkommande sensoriska axoner bildar synapser i diskreta synaptiska enheter, s k glomeruli, se figur 20. I ett glomerulus bildar den sensoriska axonen synaps med tre olika typer av neuroner: Mitral och tufted (tofsartad) omkopplingsneuroner, vilka bägge projicerar på cortex olfactorius, samt periglomurulära interneuroner, som omsluter glomerulus. Både sensoriska samt mitral och tufted kopplar till ett och endast ett glomeruli. I varje glomeruli konvergerar däremot tusentals sensoriska neuroner på ca 20-50 omkopplingsneuroner.Bengt Ljungquist 2007-01-20