next up previous contents
Next: Örats sensoriska transduktion Up: Hörsel Previous: Neural fortledning av ljud   Contents

Kortikal bearbetning

Från nucleus geniculatum laterale projicerar neuronerna huvudsakligen på A1, primära auditoriska kortex (Brodmann-areor 41 och 42). I A1 behålls en tonotopisk mappning med högre frekvenser kaudalt och lägre rostralt.

Det föreligger en viss skillnad hur auditorisk information från de olika sidorna behandlas i A1 på en av sidorna; A1 kan delas upp i två olika alternerande zoner:Bengt Ljungquist 2007-01-20