next up previous contents
Next: Hörsel Up: Perception av rörelse, djup Previous: Djup   Contents

Form

Den ventrala signalvägen är ansvarig för att känna igen form. Denna igenkänning sker i olika steg längs vägen:Bengt Ljungquist 2007-01-20