next up previous contents
Next: Riktning och rörelse Up: Perception Previous: Inverkan av lesioner i   Contents

Perception av rörelse, djup och form

Som tidigare nämnts finns det två parallella vägar till V1, M och P. Dessa vägar är även åtskilda i extrastriata kortex med början i V2:

Dessa bägge vägar är dock inte helt vattentäta; kopplingar dem emellan förekommer längs nästan samtliga steg i de bägge vägarna. Dessutom har även M-celler riklig input till ventrala banan.Subsections
next up previous contents
Next: Riktning och rörelse Up: Perception Previous: Inverkan av lesioner i   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20